Mens, Natuur En Religie in Japan

De Pater, Cathrien  Download De Pater 2020b. Mens_Nat_Rel in Japan. Ch-2 EnsoSchool   Neerslag van een lezing over concepties van natuur in Japanse religies. Hoofdstuk 2.1 in: Karel Witteveen (red.) 2020.  Spiegellezingen 2019. Amsterdam: EnsoSchool, p. 17-21....

Biodiversiteit En MVO

De Pater, Cathrien Hoofdstuk 9 in: L. Delsen & T. van den Hoogen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder; MVO Nederland bezien vanuit de economie en de theologie’. Assen: Van Gorcum, p....