For English, please scroll down

——————————————————————————————————————-

UITNODIGING

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de verdediging van mijn proefschrift met als titel:

‘Spirit in the Woods. The Grounding of Spiritual Values in Forest Mangement’

op dinsdag 16 april 2024 om 16:00 uur in Wageningen.

Voorafgaand vindt een mini-symposium plaats, met als titel: “Forest and Nature Spirituality in Transforming Forests”.

De voertaal van het symposium en de promotie is Engels.

Programma

Mini-Symposium

Wageningen Campus (Lumen 1 & 2, nog te bevestigen)

12:00-12:30 Inloop met tea/coffee/snacks

12:30-15:30 Mini-Symposium

Promotie

Auditorium van Congrescentrum Omnia, Hoge Steeg 2, 6708 PH Wageningen

16:00-17:30 Promotie

Meer informatie: catharina.depater@wur.nl

——————————————————————————————————————-

INVITATION

You are most welcome to attend the defense of my PhD dissertation titled:

‘Spirit in the Woods. The Grounding of Spiritual Values in Forest Mangement’

on Tuesday, 16 April 2024 at Wageningen University.

 A mini-symposium will be held prior to the defence, titled: “Forest and Nature Spirituality in transforming forests”

Both the symposium and the defense are English spoken

Programme:

Mini-Symposium

Wageningen Campus (Lumen 1 & 2, to be confirmed)

12:00-12:30 Walk-in with tea/coffee/snacks

12:30-14:30 Mini-Symposium

PhD Defense

Auditorium, Congress Centre ‘Omnia’, Hoge Steeg 2, 6708 PH Wageningen

16:00-17:30 PhD Defense (in English)

More info: catharina.depater@wur.nl