Onderzoek

Er is veel geschreven over de culturele en spirituele waarden van bos en natuur, in Nederland en daarbuiten. Maar hoe werken die spirituale waarden door bos door in de dagelijkse praktijk van bosbeheerders? Over deze vraag gaat mijn promotie-onderzoek bij Wageningen University and Research (WUR). Mijn project bestaat uit drie deelonderzoeken.

  1. Wat verstaan we onder spirituele waarden van bos, en hoe onderzoeken we die? Er zijn veel uiteenlopende definities van ‘spirituele waarden’. Daarom heb ik een conceptueel raamwerk opgesteld met negen ‘dimensies’, ontleend aan de ‘zeven dimensies van religie’ van de godsdienstwetenschapper Ninian Smart (de Pater et al. 2021).
  2. Hoe werken spirituele waarden door in bosbeheerplannen? Plannen zijn een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering. Met behulp van het raamwerk heb ik 20 beheerplannen geanalyseerd, uit British Columbia (Canada) en Nederland. We vonden dat spirituele waarden – onder verschillende benamingen – belangrijke elementen waren in beheerplannen, ook voor urbane gebieden zoals Nederland. Spiritualiteitwas niet alleen belangrijk in de (recreatieve) beleving, maar ook in het gebruik van het bos (de Pater et al., ingediend).
  3. Hoe werken spirituele waarden door in de praktijk van het bosbeheer? Hiervoor namen ca. 30 bosbeheerder en spirituele trainers/coaches geïnterviewed. Deze fase is momenteel in uitvoering (2022).

Klik hier voor meer informatie en updates / click here for English version and updates

Fairy Tree, Scotland