Onderzoek

Er is veel geschreven over de culturele en spirituele waarden van bos en natuur, in Nederland en daarbuiten. Maar hoe werken die spirituale waarden door bos door in de dagelijkse praktijk van bosbeheerders? Over deze vraag gaat mijn promotie-onderzoek bij Wageningen University and Research (WUR). Mijn project bestaat uit drie deelonderzoeken.

  1. Wat verstaan we onder spirituele waarden van bos, en hoe onderzoeken we die? Er zijn veel uiteenlopende definities van ‘spirituele waarden’. Daarom heb ik een conceptueel raamwerk opgesteld met negen ‘dimensies’, ontleend aan de ‘zeven dimensies van religie’ van de godsdienstwetenschapper Ninian Smart (de Pater et al. 2021).
  2. Hoe werken spirituele waarden door in bosbeheerplannen? Plannen zijn een belangrijke schakel tussen beleid en uitvoering. Met behulp van het raamwerk heb ik 20 beheerplannen geanalyseerd, uit British Columbia (Canada) en Nederland. We vonden dat spirituele waarden – onder verschillende benamingen – belangrijke elementen waren in beheerplannen, ook voor urbane gebieden zoals Nederland. Spiritualiteit was niet alleen belangrijk in de (recreatieve) beleving, maar ook in het gebruik van het bos (de Pater et al., 2023).
  3. Hoe werken spirituele waarden door in de praktijk van het bosbeheer? Hiervoor werden 25 bosbeheerders geïnterviewed. Beheerders van publiek toegankelijke bossen zien een grote variatie van spirituele praktijken in bos, en staan er welwillend tegenover zolang die praktijken niet botsen met ecologische of andere waarden. Sommige particuliere eigenaren stimuleren spirituele beleving en praktijken op hun eigen terrein (de Pater et al., in revisie).

Proefschrift/promotie

Mijn proefschrift is getiteld: Spirit in the Woods. Grounding spiritual values in forest management.

Ik hoop op dit proefschrift te promoveren op 16 april 2024 in Wageningen.

Fairy Tree, Scotland