De Pater, Cathrien

Hoofdstuk 9 in: L. Delsen & T. van den Hoogen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de polder; MVO Nederland bezien vanuit de economie en de theologie’. Assen: Van Gorcum, p. 191-213.