Review of Matthijs G.C. Schouten 2001. De natuur als beeld in religie, kunst en filosofie. Utrecht: KNNV,  239 pp. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 73:5 p. 42-43.