Wiersum, Freerk, and Cathrien de Pater

Naast ontbossing vindt er ook bebossing plaats in de tropen. Er ontstaat een ander landschap. Ecologie & Ontwikkeling nr. 80, p. 42-44.