Van Dijk, Gerard, and Cathrien De Pater

Inventarisatie van: 1) activiteiten voor agrobiodiversiteit met (deel)financiering door de Nederlandse overheid; 2) mogelijke prioriteiten uitvoering binnen het Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal. Rapport EC-LNV nr. 2004/304. Ede: Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 32 pp.