Walter, Just, and Cathrien De Pater

‘Natuur in het hart van de samenleving’ is één van de centrale doelstellingen van de kabinetsnota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Dit rapport bevat tien warme aanbevelingen om deze doelstelling handen en voeten te geven. Ede: Expertisecentrum LNV. 35 pp.